Inschrijven voor lidmaatschap

Herhalingslessen zijn uitsluitend voor leden van de vereniging. Wilt u hier gebruik van maken? Dan dient u een lidmaatschap af te nemen. De contributie voor 2024 is vastgesteld op € 52,50 per jaar waarbij € 10,00 korting gegeven wordt als, voor de door de penningmeester bepaalde datum, wordt betaald. Aangezien het contributiejaar loopt van januari tot en met december, zal bij een inschrijving van het nieuwe cursusjaar (medio september), voor deze resterende maanden de helft van contributie in rekening worden gebracht. Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier wordt tevens verklaard dat men heeft kennis genomen van het huishoudelijk reglement van de vereniging. Op verzoek kan een kopie van de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging opgestuurd worden.