Aanmelden voor lessen

Op deze pagina kunt u zich inschrijven voor de lessen die EHBO vereniging Dubbeldam aanbiedt. Deze zijn er in twee vormen: opleiding- en herhalingslessen.
Opleidingen worden in cursusvorm aangeboden en zijn bedoeld om vaardig te worden in het bieden van eerste hulp, waar herhalingslessen de leden van de vereniging in staat stellen om de kennis van eerste hulp te verversen en te actualiseren.

Opleiding EHBO met reanimatie- en AED-training

De cursus kost € 195,– voor 16 lesavonden op donderdagavond, inclusief lesmateriaal, oefenmateriaal en examenkosten. De opleiding start in oktober en kan alleen plaatsvinden bij genoeg deelnemers! De cursuskosten worden door veel zorgverzekeringen vergoed, informeer dus bij uw zorgverzekeraar.
Tijdens bijna alle lessen worden de praktijksituaties geoefend met lotusslachtoffers. Dit zijn mensen die getraind zijn om de verschillende ongeval-situaties zo reëel mogelijk uit te beelden. Tevens zal regelmatig een arts worden ingezet als extra instructeur.

Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier wordt verklaard dat men heeft kennis genomen van de huishoudelijke regelement van de vereniging. Op verzoek kan een kopie hiervan ontvangen worden.

Aanmelden voor opleiding

Lidmaatschap EHBO-Vereniging Dubbeldam

Herhalingslessen zijn uitsluitend voor leden van de vereniging. Wilt u hier gebruik van maken? Dan dient u een lidmaatschap af te nemen.

De contributie voor 2023-2024 is vastgesteld op € 52,50 per jaar waarbij € 10,00 korting gegeven wordt als, voor de door de penningmeester bepaalde datum, wordt betaald.
Aangezien het contributiejaar loopt van januari tot en met december, zal bij een inschrijving van het nieuwe cursusjaar (medio september), voor deze resterende maanden de helft van contributie in rekening worden gebracht.

Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier wordt tevens verklaard dat men heeft kennis genomen van het huishoudelijk reglement van de vereniging. Op verzoek kan een kopie van de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging opgestuurd worden.

Inschrijven voor lidmaatschap